magic open book of fantasy stories

قصه گویی در مدل کسب و کار

به نظر من و نسبت به تجربه ای که داشتم یکی از راه هایی که در مصاحبه با مشتری و توصیفی از مدل کسب و کار اثر بخشی زیادی دارد شیوه قصه گویی است . همانطور که کودکی را با قصه گویی توجیه می کنید را در تعریف مدل کسب و کار استفاده کنید . نکته قابل توجه این شیوه مبهوت شدن مخاطب نسبت به تعریف شماست . کافی است امتحان کنید ! . در واقع شنونده قصه مدل کسب و کار شما را گوش می کند و مشتاق خواهد شد تا ببیند دقیقا چه اتفاقی خواهد اقتاد . حتی می توان در ارایه ایده به سرمایه گذار هم از این روش استفاده کرد مخصوصا درایران .

customer-service-cartoon

اسراری برای راضی کردن مشتریان خود

خیلی از ماها پس از قطع شدن اینترنتمون تماس گرفتیم با واحد پشتیبانی شرکت ارائه کننده و در اکثر مواقع با پاسخ های عجیب مواجه شدیم . مثلا من خودم یه بار تماس گرفتم گفتم چند ساعته قطعه طرف گفت : خوب قطع شده دیگه یکی دو ساعت دیگه وایسا درست میشه .

LOWRES_busy_creative_zen_studio_schedule_organized_shutterstock_173412908

شغلی با عنوان مدیر ترافیک

چند وقت پیش همزمان در چند آژانس تبلیغاتی به عنوان مشاوره حضور داشتم . شغلی تحت نام مدیر ترافیک در آژانس ها تعریف شده و حتی دیدم در برخی از شرکت ها و سازمان های بزرگ هم دارن این عنوان شغلی را استفاده می کنند . گفتم بد نیست یه توضیحی اینجا در موردش بنویسم .